Εξαρτήσεις - Επιδημιολογικά στοιχεία
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη πανελλήνια έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό (ESPAD 2019) τα ποσοστά των μαθητών που κάνουν χρήση καπνού και αλκοόλ φαίνεται να μειώνονται διαχρονικά, ενώ τα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών εμφανίζουν σχετική σταθερότητα, με εξαίρεση τη συχνή χρήση κάνναβης.
Σε σχέση με τους Ευρωπαίους μαθητές ηλικίας 15-16 ετών, οι Έλληνες μαθητές κάνουν χρήση κάνναβης σε μικρότερο βαθμό, υπερτερούν όμως στη χρήση αλκοόλ και εισπνεόμενων ουσιών.


Πιο συγκεκριμένα για το κάπνισμα:

 • Συνεχίζεται και το 2019 η μείωση σε όλους τους δείκτες του καπνίσματος τσιγάρων για τους μαθητές Λυκείου και για τα δύο φύλα. Ιδιαίτερα η δοκιμή μειώθηκε από 39,2% το 2015 σε 32,5% το 2019 για του 16χρονους.

 • Σχεδόν 1 στους 7 (14,7%) μαθητές Λυκείου είναι συστηματικός καπνιστής (1 τουλάχιστον τσιγάρο την ημέρα) με τα αγόρια να καπνίζουν περισσότερο από τα κορίτσια. Μάλιστα η διαφορά φύλου μεγαλώνει με την αύξηση της ηλικίας, με τη μέγιστη διαφορά φύλου να παρατηρείται στους 18χρονους (24,7% έναντι 18,9%).

 • Ανησυχία προκαλεί η αύξηση της δοκιμής & χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους εφήβους. Η δοκιμή από 19,1% το 2015 αυξήθηκε σε 35% το 2019 για του 16χρονους μαθητές, και ειδικά για τα αγόρια σε 42,4%. Η δοκιμή μάλιστα του ηλεκτρονικού τσιγάρου στα 18χρονα αγόρια αγγίζει το 60%.

 • Συνεχίζεται η μείωση του ποσοστού των 16χρονων που ξεκινούν τον πειραματισμό με την νικοτίνη πριν τα 13 έτη (10,5% το 2019 έναντι 14,4% το 2015).

 • Ο Ν. Θεσσαλονίκης σημειώνει υψηλότερο ποσοστό στο βαρύ καθημερινό κάπνισμα των μαθητών Λυκείου σε σχέση με το Ν. Αττικής (5,2% έναντι 3,4%).

 • Οι Έλληνες 16χρονοι μαθητές εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά σε όλους τους δείκτες καπνίσματος (δοκιμή, πρόσφατη, καθημερινή και βαριά χρήση) σε σχέση με τον μέσο όρο των Ευρωπαίων συνομηλίκων τους. Ωστόσο, θεωρούν πιο "εύκολη" τη πρόσβαση σε τσιγάρα.

Όσον αφορά το αλκοόλ:

 • Μικρή μείωση παρατηρείται στη δοκιμή. την πρόσφατη και την βαριά πρόσφατη χρήση αλκοόλ στους 16χρονους Έλληνες μαθητές, με εξαίρεση τους δείκτες που σχετίζονται με τη μέθη, οι οποίοι παραμένουν διαχρονικά σταθεροί.

 • 2 στους 5 μαθητές Λυκείου (38,3%) κατανάλωσαν πρόσφατα μεγάλη ποσότητα αλκοόλ (5 ή και περισσότερα ποτά στη σειρά).

 • Το 35% των μαθητών Λυκείου θεωρεί ακίνδυνη τη σχεδόν καθημερινή κατανάλωση 1-2 ποτών.

 • Τα αγόρια καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά σε όλους τους δείκτες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ και τη μέθη, με εξαίρεση τη δοκιμή. Ακόμη, θεωρούν ακίνδυνο το να πίνει κανείς καθημερινά και κάθε Σαββατοκύριακο σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με τα κορίτσια.

 • Οι έφηβοι του Ν. Θεσσαλονίκης αναφέρουν πολύ πρόσφατη και συχνή υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό (10,2%) συγκριτικά με τους εφήβους της επαρχίας (13,0%). Επιπλέον, αναφέρουν πολύ πρόσφατη μέθη, σε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό (10,6%) συγκριτικά με τους εφήβους της επαρχίας (12,3%).

 • Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι έφηβοι από υψηλότερο οικονομικό επίπεδο ενώ θεωρούν «επικίνδυνο» το να πίνει κανείς 1-2 ποτά σχεδόν καθημερινά, ωστόσο καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά σε όλους τους δείκτες κατανάλωσης και μέθης μεταξύ των συνομηλίκων τους - πιθανώς λόγω της ευκολότερης πρόσβασής τους σε οινοπνευματώδη ποτά.

 • Οι Έλληνες μαθητές (11-15 ετών) κατατάσσονται στην 1η θέση στην κατανάλωση αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, και στην 3η θέση (13-15 ετών) στην πρόσφατη κατανάλωση αλκοόλ (τις τελευταίες 30 μέρες) μεταξύ ευρωπαϊκών και άλλων χωρών σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία εφήβων μαθητών HBSC, 2018). Οι Έλληνες 15χρονοι δεν διαφέρουν από τους Ευρωπαίους συνομηλίκους τους στα ποσοστά μέθης (HBSC, 2018), ενώ οι 16χρονοι σημειώνουν χαμηλότερα ποσοστά στην υπερβολική κατανάλωση ή μέθη σε σχέση με τους Ευρωπαίου ομολόγους τους (ESPAD, 2019). Παρόλο που οι έφηβοι στην Ελλάδα έχουν εύκολη πρόσβαση σε οινοπνευματώδη ποτά και καταναλώνουν αλκοόλ σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους ομότιμούς τους στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, φαίνεται ότι μεθούν και κάνουν υπερβολική κατανάλωση σε χαμηλότερα ποσοστά.

 • Το ποσοστό των 16χρονων μαθητών που ήπιαν κάποιο ενεργειακό ποτό τον τελευταίο μήνα αυξήθηκε από 28,1% το 2015 σε 41,9% το 2019. 54,8% των μαθητών πίνουν καφέ εβδομαδιαία και 16,2% καθημερινά.

Ειδικότερα για τη χρήση παράνομων ουσιών:

 • Χρήση κάποιας παράνομης ουσίας έχει κάνει σχεδόν ένας στους 6 μαθητές 16-18 ετών (15,9%). Ένας στους 7 (14,7%) έχει κάνει χρήση κάνναβης - με μεγάλη διαφορά είναι η δημοφιλέστερη παράνομη ουσία. Για καμία άλλη παράνομη ουσία ξεχωριστά ο επιπολασμός δεν ξεπερνά το 2019 το 2,5%.

 • Στους 16χρονους μαθητές το ποσοστό χρήσης κάποιας παράνομης ουσίας (έστω 1 φορά στη ζωή) μειώνεται από 10,6% το 2015 σε 9,5% το 2019, μείωση που οφείλεται κυρίως στα αγόρια (από 14,7% στο 12,9%), καθώς στα κορίτσια η χρήση παραμένει σταθερά χαμηλή (6,2% το 2019). Η χρήση κάνναβης τουλάχιστον μια φορά σε όλη τη ζωή μειώνεται μια ποσοστιαία μονάδα (από 9,1% το 2015 σε 8,1% το 2019), ωστόσο η πρόσφατη και η συχνή χρήση κάνναβης παραμένει σταθερή με αυξητική τάση.

 • Σε όλες τις ηλικίες 16-18 χρονών παρατηρείται σταθερή διαφορά φύλου, δηλαδή περίπου διπλάσιο ποσοστό χρήσης κάποιας παράνομης ουσίας μια φορά σε όλη τη ζωή στα αγόρια.

 • Σχεδόν ένας στους 8 μαθητές Λυκείου (12,9%) έχει κάνει χρήση κάποιας εισπνεόμενης ουσίας, το 4,8% μάλιστα πολύ πρόσφατα. Από το 2015 στο 2019 παρατηρείται ήπια αυξητική τάση, ιδιαίτερα στα κορίτσια. Οι εισπνεόμενες ουσίες αποτελούν την δεύτερη κατηγορία πιο διαδεδομένων ουσιών μετά την κάνναβη.

 • Αυξάνεται το ποσοστό των 16χρονων που θεωρούν ακίνδυνη την περιστασιακή χρήση κάνναβης, με τα κορίτσια να εκτινάσσονται από 18% το 2015 σε 30,1% το 2019. Εξακολουθούν ωστόσο τα αγόρια να θεωρούν ακίνδυνη την περιστασιακή χρήση κάνναβης σε μεγαλύτερο ποσοστό (35,8%). Είναι χαρακτηριστικό ότι παντού όπου ο επιπολασμός της χρήσης είναι υψηλότερος, υψηλότερα είναι και τα ποσοστά των μαθητών που θεωρούν τη δοκιμή, την περιστασιακή και τη συστηματική χρήση της κάνναβης «ακίνδυνη».

 • Παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των 16χρονων μαθητών που θεωρούν εύκολη την πρόσβαση σε ουσίες (κυρίως την κάνναβη, την κοκαΐνη και τα ισχυρά οπιοειδή παυσίπονα), με εξαίρεση την πρόσβαση σε ηρεμιστικά/υπνωτικά, που παραμένει σταθερή. Η αύξηση του ποσοστού των 16χρονων που θεωρούν «εύκολη» την πρόσβαση σε ουσίες, «ακίνδυνη» τη χρήση και αναφέρουν χρήση της ουσίας στο φιλικό τους περιβάλλον, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση προβλημάτων από τη χρήση παράνομων ουσιών στο μέλλον.

 • Τα στοιχεία για το 2019 δείχνουν ότι η χρήση παράνομων ουσιών είναι περισσότερο διαδεδομένη στους μαθητές οικογενειών από αναλογικά "υψηλότερο" οικονομικό επίπεδο. Ωστόσο, οι μαθητές οικογενειών από αναλογικά "χαμηλότερο" οικονομικό επίπεδο παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε δείκτες υψηλότερου κινδύνου (πολύ πρόσφατη χρήση κάνναβης, πολύ πρόσφατη επανάληψη της χρήσης της ουσίας και χρήση έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή ουσιών εκτός κάνναβης).

 • Ο Ν. Θεσσαλονίκης καταλαμβάνει υψηλή θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους Νομούς της χώρας σε δείκτες σχετιζόμενους με την κάνναβη (πχ 5,8% των μαθητών Λυκείου έχει κάνει συχνή χρήση τις τελευταίες μέρες με μέγιστο ποσοστό 7,7% στη Χαλκιδική), τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες, τα συνθετικά κανναβιδοειδή και τα ηρεμιστικά/υπνωτικά (6,5% των μαθητών στη Θεσσαλονίκη έχει κάνει χρήση τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του με μέγιστο ποσοστό 8% στο Ν. Λέσβου).

 • Σε κανέναν δείκτη χρήσης ουσιών οι 16χρονοι στη χώρα μας δεν εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με το σύνολο των χωρών που συμμετέχουν στην πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι εισπνεόμενες ουσίες, για τις οποίες η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό χρήσης.

Πέρα από την σχέση με τις ουσίες, στον μαθητικό πληθυσμό εξετάζεται επίσης η ενασχόληση με το διαδίκτυο και τον τζόγο.

 • Από το 2015 στο 2019 το ποσοστό 16χρονων μαθητών με υψηλό βαθμό προσκόλλησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αυξάνεται σημαντικά και στα δύο φύλα (από 36,1% σε 43,8%) ενώ το ποσοστό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν μεταβάλλεται σημαντικά.

 • Η προσκόλληση» τόσο στα ΜΚΔ όσα και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια φαίνεται ότι αφορά περισσότερο τους μικρότερους ηλικιακά εφήβους, καθώς μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας.

 • Tα κορίτσια καταγράφουν υψηλότερο ποσοστό στην προσκόλληση στα ΜΚΔ (46,9% των κοριτσιών και 35,8% των αγοριών βρίσκονται υψηλά στη σχετική κλίμακα) ενώ τα αγόρια υψηλότερό ποσοστό στην προσκόλληση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια (25,7% των αγοριών και 7,6% των κοριτσιών).

 • Οι έφηβοι από χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό προσκόλληση στα ΜΚΔ συγκριτικά με τους ομότιμούς τους από μέσο και ανώτερο οικονομικό επίπεδο (44,8%, 41,4% και 39,8% αντίστοιχα). Δεν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των οικονομικών επιπέδων στην ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

 • Οι 16χρονοι στην Ελλάδα, συγκριτικά με τους εφήβους στην Ευρώπη, ασχολούνται με τα ΜΚΔ παρόμοια τις καθημερινές, περισσότερο το Σαββατοκύριακο, είναι όμως σε μικρότερο βαθμό προσκολλημένοι (44% έναντι 46%). Επίσης, καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά σε όλους τους δείκτες ενασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (π.χ. 19% έναντι 21% σημειώνουν υψηλό βαθμό προσκόλλησης).

 • Αναφορικά με τον τζόγο, το 18,7% των 16χρονων μαθητών στοιχημάτισαν τουλάχιστον μια φορά τον τελευταίο χρόνο και το 7% τουλάχιστον 2 φορές τον μήνα στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου. Παρατηρείται μείωση και στους 2 δείκτες συγκριτικά με το 2015 (30,3% και 14,6% αντίστοιχα). Μείωση ακόμη παρατηρείται στο ποσοστό των 16χρονων αγοριών που εκτιμάται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο (13,2% έναντι 18,9% το 2015).

 • Σε όλους τους δείκτες στοιχηματισμού σημειώνουν μεγαλύτερα ποσοστά τα αγόρια. Το 39,1% των αγοριών στοιχημάτισε τουλάχιστον μια φορά τον τελευταίο χρόνο ενώ από τα κορίτσια το 9,6%. Η διαφορά φύλου είναι μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η συχνότητα στοιχηματισμού.

 • Οι μαθητές 16-18 χρονών παίζουν κυρίως Λόττο, Τζόκερ κτλ (28,1%). Επίσης, στοιχηματίζουν σε παιχνίδια με τράπουλα ή ζάρια (15,2%), σε αθλήματα ή διαγωνισμούς ζώων (12,5%) και σε κουλοχέρηδες (3,4%). Επιλέγει να στοιχηματίσει σε πρακτορείο το 26,3% των μαθητών και στο διαδίκτυο το 6,5%.

 • Δεν καταγράφονται διαφορές στη συχνότητα στοιχηματισμού ανάλογα με το οικονομικό επίπεδο της οικογένειας των εφήβων. Ωστόσο, οι έφηβοι από υψηλότερο οικονομικό επίπεδο αναφέρουν στοιχηματισμό μέσω διαδικτύου σε διπλάσιο ποσοστό (8,1%) συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους από χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο (4,5%).

 • Μεταξύ των μαθητών που στοιχηματίζουν, το 6,3% αναφέρει συμπτώματα παθολογικής ενασχόλησης και το 22,8% είναι σε κίνδυνο παθολογικής ενασχόλησης.

 • Στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό εφήβων, μεταξύ όλων των χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα, οι οποίοι αναφέρουν ότι στοιχημάτισαν χρήματα τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες, σε τουλάχιστον ένα παιχνίδι. Ωστόσο, συγκριτικά με τους Ευρωπαίους συνομηλίκους, οι έφηβοι στην Ελλάδα στοιχηματίζουν σε χαμηλότερα ποσοστά χρήματα μέσω διαδικτύου (5% έναντι 8%).

Ως προς τη χρήση ουσιών στον γενικό πληθυσμό, η Ελλάδα κατατάσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών, αν και η χρήση κάνναβης και "νέων" ψυχοδραστικών ουσιών έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το 2004 & το 2011. Ειδικότερα:

 • Η κάνναβη συνεχίζει να είναι η πιο διαδεδομένη ουσία χρήσης. 11% των ατόμων της έρευνας αναφέρει χρήση κάνναβης έστω και μια φορά στη ζωή τους, κυρίως άνδρες 35-49 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας για την πρώτη χρήση κάνναβης είναι τα 17 έτη. Πρόσφατη χρήση αναφέρουν συχνότερα νεαροί άνδρες 18 - 34 ετών. 1,6% αναφέρει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας έστω και μια φορά στη ζωή τους, εκτός κάνναβης.

 • Συγκριτικά με την έρευνα του ΕΠΙΨΥ του 2004 για τη χρήση ουσιών στο γενικό πληθυσμό (12 – 64 ετών), παρατηρείται αύξηση το 2015 στην δοκιμή και πρόσφατη χρήση κάνναβης στους ενήλικες 35-49 ετών. Περισσότεροι νέοι 15 - 24 ετών το 2014 έκαναν χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών, ουσίες δηλ. που μιμούνται την κάνναβη, έκσταση,έχουν παίξει τυχερά παιχνίδια κοκαίνη κλπ, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαικές χώρες.

 • Οι καθημερινοί καπνιστές στην Ελλάδα από 31,9% το 2009 μειώθηκαν σε 24,9% το 2019. Οι περιστασιακοί από 6% σε 3,7%. Η μείωση είναι σημαντικότερη στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 24 ετών.

 • Η παραπάνω μείωση αναχαιτίστηκε από την πρόσφατη πανδημία. Παρατηρείται: Μικρού βαθμού αύξησης του καπνίσματος, ιδίως των περιστασιακών καπνιστών, και ιδιαίτερη αύξηση στους εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή.

 • Σχεδόν ένα στα δύο άτομα (44,0%) ηλικίας 18-64 ετών ανέφερε εβδομαδιαία κατανάλωση και ένα στα δέκα (10,5%) καθημερινή κατανάλωση οινοπνευματωδών. Και στους δύο δείκτες οι άνδρες υπερτερούν.

 • Το ποσοστό βαριάς επεισοδιακής κατανάλωσης (σε μία περίσταση κατανάλωση τουλάχιστον 6 ποτών για τους άνδρες και 4 για τις γυναίκες τουλάχιστον μια φορά τον μήνα τον τελευταίο χρόνο) που παρατηρήθηκε στους νέους 18-34 ετών ανέρχεται στο 11,5%, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα. Τοξίκωση (μέθη) τουλάχιστον μια φορά τον τελευταίο χρόνο αναφέρει η ηλικιακή ομάδα 18-64 σε ποσοστό 20,1%, ενώ η ηλικιακή ομάδα 18-34 σε ποσοστό 41%.

 • Η χρήση οινοπνευματωδών είναι διαδεδομένη. 92% του πληθυσμού ήπιαν τον τελευταίο χρόνο και περίπου οι μισοί (44%), κυρίως άνδρες, πίνουν σε εβδομαδιαία βάση. 21,8% ήπιαν υπερβολικά τον τελευταίο χρόνο και 7,3% κάθε μήνα του προηγούμενου χρόνου -περισσότερο άντρες ηλικίας 18 - 34 ετών.Οι νεότεροι (18-34 ετών) πίνουν κυρίως έξω από το σπίτι (εστιατόριο, ταβέρνα κα) ενώ οι μεγαλύτεροι (50-65 ετών) πίνουν μόνοι στο σπίτι. Όσο μεγαλύτερο το εισόδημα τόσο συχνότερη και η κατανάλωση αλκοόλ. 1 στους 4 (23,3 %) είχε μεγαλώνοντας στο στενό του περιβάλλον κάποιον που έπινε υπερβολικά.Ο μέσος όρος εβδομαδιαίας και καθημερινής κατανάλωσης αλκοόλ των Ελλήνων πλησιάζει τον ευρωπαικό μέσο όρο. Οι Έλληνες μεθούν λιγότερο από τους Ευρωπαίους, απέχουν σε μικρότερο ποσοστό από το αλκοόλ και συχνά μπαίνουν σε όχημα που οδηγεί άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ (4ο μεγαλύτερο ποσοστό).


ΠΗΓΕΣ:

Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2020.
https://www.ektepn.gr/publications/2021/etisia-ekthesi-ektepn/synopsi-tis-etisias-ekthesis-2020-toy-ektepn

Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα ναρκωτικά 2021
https://www.ektepn.gr/publications/2021/etisia-ekthesi-emcdda/eyropaiki-ekthesi-gia-ta-narkotika-2021-0
EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές 2019 (“European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs” - Έρευνα ESPAD)
https://www.epipsi.gr/images/Documents/espad/ekthesi-erevnas-epsad-2019-R1.pdf

Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές εφηβικής ηλικίας για συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία (2018) (Έρευνα HBSC/WHO)
https://www.epipsi.gr/images/Documents/HBSC2018_07_International.pdf

Πανελλήνια έρευνα για την υγεία & τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο γενικό πληθυσμό (2004) (Έρευνα στο γενικό πληθυσμό)
http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/genikosgr.php

Πανελλήνια Έρευνα για την Κατανάλωση Οινοπνευματωδών και τη Συνδεόμενη Βλάβη RARHA / SEAS-Greece
http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/rarhaseas.php
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Πανελλήνια έρευνα για το κάπνισμα (2011) (Έρευνα στο γενικό πληθυσμό, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΚΕ. ΕΛ. Π. ΝΟ)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

http://www.euro.who.int/en/home
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ανακοίνωση Επιτροπής Εμπειρογνωμώνων για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, Yπουργείο Υγείας, ΕΛΣΤΑΤ, 2020
https://smokefreegreece.gr/simantiki-meiosi-toy-kapnismatos-tin-teleytaia-dekaetia-stin-ellada-elstat/

Πανελλήνια έρευνα για την πανδημία και το κάπνισμα, 2021
https://smokefreegreece.gr/epilego-na-min-kapnizo/
SMOKEFREEGREECE

Πανευρωπαϊκή Έρευνα για την Κατανάλωση Αλκοόλ και τη Συνδεόμενη Βλάβη στον Πληθυσμό (RARHA-SEAS2015)
https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/antimetwpish-eksarthsewn/politikh-gia-thn-antimetwpish-twn-eksarthsewn/6307-ethniko-sxedio-drashs-gia-to-alkool-2019-2023?fdl=15069
RARHA
 
 
επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Νέα - Προσκλήσεις
10/2/2021
Διαδικτυακό Σεμινάριο Για δασκάλους της ΣΤ’ & της Ε΄ Δημοτικού στο υλικό «Γυμνάσιο Ερχόμαστε: Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»
Διαδικτυακό ...
3/2/2021
Διαδικτυακό Σεμινάριο για Καθηγητές και Ψυχολόγους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “BOYS & GIRLS PLUS”
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής ...
30/9/2020
Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα: «Η επικοινωνία με το παιδί ως εργαλείο στη διαχείριση της ΔΕΠ-Υ»
Το Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα» υλοποιεί διαδικτυακό ...
25/9/2020
Διαδικτυακή Συνάντηση Κινητοποίησης για τη Διακοπή Του Καπνίσματος
«ΔΙΝΩ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ» Το Κέντρο Πρόληψης ...
23/3/2020
Στις μέρες του Κορωνοϊού
Αγαπητοί συμπολίτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης σας ...
11/3/2020
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ"
Σε συνέχεια των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας για ...
Άλλες Ανακοινώσεις
 
Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας
Αρχική σελίδα   |   Δίκτυο Άλφα   |   Προγράμματα   |   Νέα - Εκδηλώσεις   |   Εξαρτήσεις   |   Photo Gallery   |   Press Kit   |   Links   |   Επικοινωνία
Κέννεντυ 32, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 561 21, Τηλ. 2310 729 090, Fax 2310 729 091, info@diktioalpha.gr
Κατασκευή Ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη - Istopolis